Koncepcja nowego stadionu w Katowicach jest już gotowa

Koncepcja nowego stadionu w Katowicach jest już gotowa

Rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej kompleksu sportowego stadionu miejskiego. Nazwę zwycięzcy ogłoszono w siedzibie katowickiego SARP, który przeprowadzał konkurs. Została nim firma RS Architekci Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

"Pierwszą nagrodę przyznaje się za najlepsze zrealizowanie wytycznych przestrzennych i programowych przez stworzenie jednorodnego, zintegrowanego zespołu o minimalistycznej architekturze i kameralnej skali, naturalnie wykorzystującego topografię terenu i jego warunki przyrodnicze. Czytelna i prosta strefa dojścia do zespołu oraz jego obejścia w poziomie terenu są wartościowym wkładem w zagospodarowanie leśnej działki. Otwarcie zespołu na południe na zieleń poprzez pejzażowy plac wejściowy i sprzężoną z nim aleję wejściową tworzą współczesną otwartą przestrzeń o cechach adekwatnych do charakteru obiektu. Jury uznaje patio do hali za twórcze dopełnienie programu dające możliwości wszechstronnego użytkowania. Praca w pełni zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze i możliwa do realizacji bez uwag i zmian do studium w całości. Zaproponowane rozwiązania są ekonomiczne inwestycyjnie i eksploatacyjnie. Praca odznacza się wysoka kultura graficzną, wrażliwością i szczerym opracowaniem elementów konstrukcji i jej optymalizacji" - napisano w uzasadnieniu.

W konkursie na wykonanie koncepcji obiektu, który powstanie w obszarze zbiegu ul. Dobrego Urobku i Bocheńskiego, ostatecznie wzięło udział 11 projektów. Kryteria, które wzięto pod uwagę przy wyborze to: walory urbanistyczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego całego zespołu obiektów, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej; walory architektoniczne, w tym w szczególności: kompozycja założenia przestrzennego obiektów kubaturowych, rozwiązania funkcjonalne w skali architektonicznej, walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych; walory ekonomiczne projektu z punktu widzenia realizacji i kosztów przyszłej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu.

Zwycięzca konkursu otrzyma zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami prace projektowe mają potrwać ok. 12 miesięcy. Planowana data ukończenia prac budowlanych to koniec pierwszego kwartału 2021 roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z opracowanymi wytycznymi pojemność podstawowa stadionu to 12 tys. indywidualnych miejsc siedzących z możliwą bezkolizyjną oraz bez ingerencji w główną konstrukcję stadionu rozbudową do docelowych 15 tys. indywidualnych miejsc siedzących. Wszystkie miejsca będą zadaszone. Oprócz stadionu i kompleksu boisk przewidziano też lokalizację odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, stworzenie ciągów pieszych, elementów małej architektury i oświetlenia oraz stworzenie dodatkowego pola treningowego dla bramkarzy o wymiarach 20 na 30 metrów. Do obiektu stadionu ma także przylegać hala sportowa o pojemności ok. 2,5 do 3 tys. widzów.

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami