Zmiany w akcjonariacie i zarządzie Ruchu Chorzów

Zmiany w akcjonariacie i zarządzie Ruchu Chorzów

Zmienił się skład akcjonariuszy Ruchu Chorzów S.A. To efekt zapowiadanych konwersji zadłużenia na akcje, wynikających z zawartego układu restrukturyzacyjnego. Doszło też do zmiany prezesa.

Przypomnijmy, że układ zawarty jesienią ubiegłego roku zakładał – w przypadku największych wierzycieli – konwersję długu na akcje. Do siedziby klubu wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach w przedmiocie dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji nowych serii akcji, które objęli najwięksi wierzyciele Spółki.
Po dokonanych konwersjach struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

W ślad za zmianami w ackjonariacie poszły też zmiany w zarządzie klubu. Podczas dzisiejszego posiedzenia rady nadzorczej Ruchu Chorzów S.A. doszło do zmian w zarządzie spółki. Z funkcji prezesa zarządu zrezygnował Janusz Paterman. Rada nadzorcza podziękowała dotychczasowemu prezesowi za ponad roczne kierowanie klubem w bardzo trudnym biznesowo okresie, gdy spółka przechodziła skomplikowany proces restrukturyzacji.
W związku z rezygnacją Patermana funkcję prezesa zarządu Ruchu Chorzów S.A. objął dotychczasowy wiceprezes Jan Chrapek. Ponadto w skład zarządu w randze wiceprezesa ds. rozwoju wszedł pułkownik Zbigniew Piątek.

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami