Reforma gotowa. Czas na zmiany w rozgrywkach na Górnym Śląsku

Reforma gotowa. Czas na zmiany w rozgrywkach na Górnym Śląsku

W najbliższy piątek (30 czerwca) delegaci na walne zebranie Śląskiego Związku Piłki Nożnej podejmą uchwałę w sprawie projektu schematu rozgrywek seniorskich od IV ligi w dół od sezonu 2024/2025. Znamy jej projekt przygotowany przez zarząd związku.

Przygotowanie reformy rozgrywek prowadzonych przez ŚlZPN zajęło kilka miesięcy. Opracowanie projektu uchwały w tej sprawie poprzedzone zostało szerokimi konsultacjami prowadzonymi przez prezesa Henryka Kulę. Przypomnijmy, że wiosną zarząd ŚlZPN poddał pod dyskusję dwa warianty zmian schematu rozgrywek. W obu przypadkach najważniejszym założeniem było utworzenie jednej grupy IV ligi śląskiej. 23 maja zarząd przyjął ostateczny projekt, który w najbliższy piątek (30 czerwca) poddany zostanie pod głosowanie delegatów. Jego wynik wydaje się być formalnością, bowiem w projekcie uchwały zawarte zostały niemal wszystkie postulaty zgłaszane podczas spotkań w poszczególnych podokręgach przez przedstawicieli klubów. Niezadowoleni są jedynie ci, którzy byli przeciwko reformie.

I tak schemat rozgrywek seniorskich od sezonu 2024/2025 ma mieć następujący kształt:

1. IV liga województwa śląskiego 20-zespołowa sezonie 2024/2025, 18-zespołowa od sezonu 2025/2026. Nazwa marketingowa I liga śląska.
2. V liga województwa śląskiego dwie grupy - północna i południowa. Nazwa marketingowa II liga śląska.
3. Klasy Okręgowe województwa śląskiego – sześć grup. Nazwa marketingowa III liga śląska.

Od sezonu 2024/2025 rozgrywki seniorskie w Śląskim Związku Piłki Nożnej będą odbywały
się w następującym kształcie:

1. 20-zespołowa IV liga,
1) W IV lidze zagrają zespoły z miejsc 1-10 z obu grup IV ligi z sezonu 2023/2024 (z wyłączeniem zespołu, który awansuje do III ligi po barażach), natomiast zespoły z miejsca 11. zagrają mecze barażowe o jedno wolne miejsce. W przypadku spadku jednego zespołu z III ligi mecze barażowe nie będą rozgrywane – zespoły z 11. miejsc zagrają w V lidze. Jeśli z III ligi spadną dwa zespoły, to zespoły z miejsca 10. zagrają mecze barażowe o jedno wolne miejsce w IV lidze. Spadek trzech zespołów z III ligi spowoduje spadek zespołów z miejsca 10. z IV ligi itd.

2. 16-zespołowe dwie grupy północna i południowa V ligi (grupa północna obejmuje Podokręgi Bytom, Częstochowa, Katowice, Lubliniec, Sosnowiec, Zabrze i grupa południowa obejmuje Podokręgi Bielsko-Biała, Racibórz, Rybnik, Skoczów, Tychy, Żywiec),
1) W grupie północnej zagrają zespoły z 1. miejsc Klasy Okręgowej z grup Bytom - Zabrze, Częstochowa - Lubliniec i Katowice - Sosnowiec z sezonu 2023/2024.
W przypadku potrzeby uzupełnienia V ligi kolejnymi drużynami, awans uzyskają zespoły z 2. miejsc z powyższych grup z najlepszą średnią arytmetyczną (liczba punktów dzielona przez liczbę meczów), następnie zespoły z 3. miejsc itd.
2) W grupie południowej zagrają zespoły z 1. miejsc Klasy Okręgowej z grup Racibórz#Rybnik, Bielsko-Biała-Tychy, Skoczów-Żywiec z sezonu 2023/2024. W przypadku potrzeby uzupełnienia V ligi kolejnymi drużynami, awans uzyskają zespoły z 2. miejsc z powyższych grup z najlepszą średnią arytmetyczną (liczba punktów dzielona przez liczbę meczów), następnie zespoły z 3. miejsc itd.

3. 14- lub 16-zespołowe sześć grup Klasy Okręgowej w zależności od decyzji Podokręgów (grupa 1 Bytom - Zabrze, grupa 2 Częstochowa - Lubliniec, grupa 3 Racibórz - Rybnik, grupa 4 Katowice - Sosnowiec, grupa 5 Bielsko-Biała - Tychy, grupa 6 Skoczów - Żywiec),
1) W poszczególnych grupach zagrają drużyny z sezonu 2023/2024, które nie awansowały do V ligi. Z Klasy Okręgowej spadają z automatu zespoły, które zajęły ostatnie miejsca.
2) Stawkę uzupełnią zespoły Klasy A następująco: przy dwóch wolnych miejscach do danej grupy awansują zespoły z 1. miejsc z obu Podokręgów; przy trzech wolnych miejscach oprócz zespołów z 1. miejsc awansuje zespół z 2. miejsca z lepszą średnią arytmetyczną; przy czterech wolnych miejscach do danej grupy awansują zespoły z 1. i 2. miejsc z obu Podokręgów itd.

4. Klasa A, B i C prowadzona przez Podokręgi lub inny system rozgrywek ustalony
przez Podokręgi.

.

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami