Trzy oferty na zakup Górnika Zabrze

Trzy oferty na zakup Górnika Zabrze

Ruszyła procedura sprzedaży Górnika Zabrze S.A. Prezydent Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik przekazała informację, że kupnem klubu zainteresowani są trzej inwestorzy. Nie wykluczone, że do transakcji dojdzie w tym roku.

- Trzy podmioty: z Zabrza, Katowic i Niemiec, zgłosiły się do dalszego etapu postępowania związanego ze zmianami właścicielskimi w Górnik Zabrze S.A.. Złożyły wymagane dokumenty i wpłaciły wadium - poinformowała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik za pośrednictwem Facebooka.

Prezydenta Zabrze zapowiedziała też pierwsze kroki zmierzające do finalizacji transakcji.

- Powołana komisja oceni je teraz pod względem formalnym i podejmie decyzję, z którymi podmiotami będzie prowadzić dalsze negocjacje. O postępach prac będę informować Państwa na bieżąco - napisała Mańka-Szulik.

Kolejne kroki w prywatyzacji Górnika mają wyglądać następująco: konieczne będzie zawarcie umowy o poufności i umożliwienie dokonania szczegółowej oceny aktualnej sytuacji Górnika oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z transakcją. Później musi nastąpić złożenie wniosku zgodnego z ustawą o zarządzania mieniem państwowym do rady miasta oraz projektu uchwały rady miasta wyrażającej zgodę na sprzedaż akcji. Po wpłynięciu konkretnych ofert pisemnych władze Zabrza przeprowadzą negocjacje z wybranymi inwestorami. Jeśli zakończą się one powodzeniem Rada Miasta Zabrze będzie musiała podjąć uchwałę wyrażająca zgodę na sprzedaż akcji. Konsekwencją tego będzie zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie przeznaczenia akcji do zbycia. To otworzy drogę do zawarcia umowy inwestycyjnej, a następnie umowy sprzedaży.

 

Powrót na górę

Piłka nożna

Inne dyscypliny

Strefa konesera

Polecane strony

O nas

Podążaj za nami